Rabu siang 17 Februari 2021 Masjid Jami’ al-Azhar dipenuhi oleh para pecinta, murid, dan kolega yang ingin shalat jenazah serta melepas kepergian jasad Maulana Syeikh Ahmad Thaha Rayyan. Masjid yang mempunyai luas 7800 m2 dengan kapasiatas 20.000 orang itu terbilang penuh dan sesak. Baik dari kalangan penduduk Mesir maupun pelajar non Mesir seperti Indonesia, Malaysia dan lainnya hadir memberikan penghormatan.

Maulana Syeikh Ahmad Thaha Rayyan terbiasa mengisi pengajian di Masjid Jami’ Al-Azhar, Masjid Imam Dardir dan lainnya dengan berjalan kaki atau naik kendaraan umum. Walau beliau mempunyai kemampuan menyisihkan pendapatannya untuk membeli mobil pribadi tapi tidak beliau lakukan sebab beliau seorang muhsin (ahli sedekah).

Beliau mempunyai pengajian rutin yang beliau pimpin di beberapa tempat. Di antaranya adalah pengajian kitab al-Muwaṭṭa’ karya Imam Malik, al-Sharḥ al-Ṣaghīr dan al-Kabīr karya Imam Dardir, Subul al-SalāmKifāyat al-Ṭālib al-Rabbānī, Mukhtaṣar al-Akhḍarī, al-Raḥīq al-Makhtūm, Riyāḍ al-Ṣāliḥīn, Ḥāshiyat al-Ṣāwī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī dst.


Maulana Syeikh adalah figur yang bertasawuf dan salik tarekat Khalwatiyah. Beliau dilahirkan di daerah Luxor Provinsi Qina pada 10 Februari 1939 M. Dididik dalam keluarga yang warak bersahaja dan taat beribadah.

Terkhusus ayah beliau, Syeikh Ali Thaha Rayyan, Maulana Syeikh bercerita (sebagaimana ditulis oleh salah satu murid beliau, Mahmud Azhari) bahwa sang ayah adalah figur yang shaleh dan unik, tidak dijumpai sosok seperti beliau baik di kalangan keluarga beliau sendiri maupun orang-orang desa sekitar.

Pertama, sang ayah mempunyai suara lantang yang biasa digunakan untuk azan hingga akhir hayatnya. Rumah beliau tepat di samping masjid. Beliau biasa naik ke menara tiga kali untuk azan shalat Shubuh. Azan pertama dikumandangkan oleh beliau kurang lebih 2 jam sebelum fajar. Yang diingat oleh Maulana Syeikh, saat azan pertama sang ayah melafalkan kalimat berikut atau semacamnya yang mempunyai makna agung nan lembut:

سبحان من صبّح الإِصباح،

سبحان من جعل الليل مساء والنهار فلاح،

سبحان الأحدي الأحد،

 سبحان من أحصى الخلق ولم ينس أحد،

 سبحان ذي العزة والجبروت،

 سبحان مالك الملك ومسخر الفلك

Azan kedua dikumandangkan oleh sang ayah sekitar satu jam sebelum fajar dengan melafalkan shalawat pada baginda Nabi saw. Di antara lafal-lafal shalawat tersebut yang diingat oleh Maulana Syeikh adalah:

الصلاة والسلام عليك يا رسول الله،

 الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله،

 الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله 

Azan ketiga dikumandangkan oleh sang ayah tepat saat waktu shalat Shubuh tiba dengan lafal azan sebagaimana mestinya. Di akhir-akhir usia sang Ayah, barulah beliau menggunakan pengingat azan Subuh agar dapat memastikan waktu masuknya shalat, sebelumnya beliau hanya melakukan rukyah.

Sang Ayah dikenang oleh Maulana Syeikh mempunyai suara lantang yang terdengar hingga 10 km dengan tanpa menggunakan pengeras suara. Hal ini diketahui oleh Maulana Syeikh dan keluarga saat sang ayah sakit tidak mampu keluar rumah dan naik menara untuk azan.

Saat itu datanglah beberapa orang dari desa seberang di timur sungai Nil yang jaraknya cukup jauh menemui Ayah Maulana Syeikh dan keluarga beliau (yang tinggal di barat sungai Nil kurang lebih 4 km). Mereka menanyakan tentang keadaan ayah Maulana Syeikh. Mereka terbiasa berpangku pada azan Ayah beliau untuk sahur terutama untuk menunaikan shalat Shubuh.

 

Hal kedua yang dimiliki oleh ayah Maulana Syeikh adalah kewarakan. Hampir mayoritas penduduk desa dan sekitarnya saat itu bekerja sebagai penebang (pemanen dan pengangkut) tebu. Pohon-pohon tebu tertanam luas di area sepanjang sungai Nil, di mana ayah beliau menjadi adalah salah satu pekerja (penebang tebu).

Pada masa yang terbilang masih banyak orang yang belum memahami syariah dengan baik, mayoritas penduduk desa jika pulang ke rumah dari bekerja, selalu membawa 2-3 potong batang tebu untuk istri dan anak-anak mereka. Namun hal demikian tidak dilakukan oleh ayah beliau.

Ayah beliau berkata, “Pemilik ladang tebu belum tentu mengizinkan para pekerjanya membawa batang tebu. Apa yang dilakukan mereka tanpa seizin dari pemiliknya dan itu haram.”

Didikan yang baik dari sang ayah ini membuat Maulana Syeikh dapat menuntaskan hafalan al-Qur’an dan jenjang pendidikan agama dari Ibtida’iyah, I’dadiyah, dan Tsanawiyah. Kemudian beliau melanjutkan jenjang Aliyah (perguruan tinggi) di Kairo dengan kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum. Beliau lulus sarjana pada tahun 1966.

Pada tahun 1968, beliau menyelesaikan jenjang S2 dengan mengambil konsentrasi Fikih Muqaran (Perbandingan). Lalu pada tahun 1973, beliau berhasil menyelesaikan jenjang S3 di Fakultas dan konsentrasi yang sama.

Selepas menuntaskan jenjang S3, beliau diperbantukan untuk mengajar di Fakultas Syariah al-Azhar Kairo hingga akhirnya beliau mendapat gelar Guru Besar pada tahun 1985 di bidang Fikih Muqaran.

Beliau tercatat pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum al-Azhar Provinsi al-Asiyut pada tahun 1982 sekaligus Ketua Prodi Fikih Muqaran. Beliau juga pernah ditunjuk sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Dirasat Islamiyah Univ. Al-Ahghaf Hadramaut Yaman pada tahun 1996 sekaligus ditunjuk sebagai Wakil Rektor pada tahun 1998.

Terkhusus dalam perjalanan keenam beliau selama di Hadramaut Yaman, beliau ingin menuliskannya dalam sebuah buku, beliau berkata:


هذه رحلة مباركة، كانت لدى رغبة في إفرادها بكتاب مستقل؛ لكثرة ما فيها من الخير، وما ترتب عليها من آثار

Ini perjalanan yang terberkahi, saya berkeinginan mengabadikannya dalam sebuah buku, sebab banyak kebaikan di dalamnya, serta tersusun banyak pelajaran berharga.

Selain aktifitas mengajar dan pengajian di Mesir dan Yaman, beliau juga pernah mengajar di Univ. Islam Madinah Munawwarah pada tahun 1977-1981. Lalu di Univ. Ummul Qura Mekkah tahun 1986-1991, kemudian beberapa bulan di Bangladesh dan Pakistan. Beberapa undangan di luar Mesir sebagai pembicara seminar juga sering beliau hadiri seperti di Amerika, Tunisia, Dubai, Uzbekistan dst.

Maulana Syeikh termasuk figur yang menyepakati keharaman bunga bank. Oleh karena itu, beliau pernah ditunjuk sebagai pembicara dalam beberapa diskusi dan seminar. Di antaranya semintar yang diselenggarakan di Ma’had al-Tadrib Jeddah dengan tema البيوع المحرمة وأثرها في التعامل مع المصارف (Jual Beli Haram dan Dampaknya terhadap Interaksi Finansial). Bahkan bagi beliau, perbankan syariah pun tidak luput mempraktikkan praktik ribawi.


Beberapa karya beliau adalah;


- المسكرات وعلاجها في الشريعة الإسلامية بحث ألقي في مؤتمر مكافحة المسكرات بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سابقا

-  المخدرات بين الطب والفقه

-  تعدد الزوجات ومعيار العدل بينهن في الشريعة الإسلامية

- سنن الفطرة بين المحدثين والفقهاء

-  رخصة الفطر في سفر رمضان

 الذبائح في منا سك الحج ، مصادرها ومصارفها نشر في مجلة الجامعة الإسلامية

 كيف تهدم معالم الإسلام : نقض لكتاب : الاجتهاد حق أم واجب لحسين أحمد أمين

الحديث والفقه : مالك بن أنس

عقد البيع من خلال نصوص الكتاب والسنة وآراء الفقهاء

الأحكام المستفادة من أحاديث الأحكام

ضوابط الاجتهاد والفتوى

فقه الأسرة


Di antara nasehat Maulana Syeikh jika kami sowan pada orang yang shaleh adalah jangan berkata dan bertanya, “Bagaimana keadaanmu atau bagaimana kesehatanmu?” Sebab hal itu menurut beliau adalah “sesuatu yang hanya ada di antara dia dan Allah swt.”

 

Beliau menuturkan bahwa setiap apa yang ditimpakan oleh Allah pada orang shaleh dan alim itu adalah perkara baik yang diinginkan olehnya. Dahulu ada seseorang sowan pada salah seorang yang shaleh dan alim dengan menanyakan keadaan atau kesehatannya. Sejak saat itu orang tersebut diminta untuk tidak datang lagi padanya.


Sebab jika memang dia sedang sakit, lalu menjawabSaya sedang sakit,” maka hal demikian ini terbilang sedang curhat kepada yang bertanya dan mengeluh atas ketentuan Allah.

Namun jika dia menjawab, “Saya tidak apa-apa, saya baik,” maka orang shaleh dan alim tadi telah berbohong (sebab dia kenyataannya sedang sakit) dan orang yang demikian tidaklah berbohong. Sebab kebohongan tidak dapat menhadirkan Allah di hati.


Semoga Maulana Syeikh Ahmad Ali Thaha Rayyan al-Maliki mendapat rahmat agung Allah swt., dikumpulkan dengan kekasih pujaan beliau; Baginda Nabi Muhammad saw. juga Imam Malik bin Anas dan Imam Dardir panutan beliau. Dan semoga para murid dan pecinta Maulana Syeikh dapat meneladani beliau dan kelak dapat berjumpa dengan beliau di akhirat kelak. Al-Fatihah.