Kurban pada hari kiamat akan mendatangi orang yang melakukannya dengan bulu dan kukunya. Namun tidaklah itu sampai kepada Allah bila tidak disertai dengan ketakwaan.

Untuk lebih lengkapnya, simak paparan tentang hakikat kurban dan seberapa penting ibadah kurban pada hari raya Idul Adha dari Syeikh Uwaidhah Utsman, salah satu aminul fatwa (asisten mufti) Lembaga Fatwa Mesir, Darul Ifta al-Mashriyah.