Ibadah

Perkara sunnah yang lebih utama daripada perkara wajib

15 Aug 2022 11:47 WIB
2238
.
Perkara sunnah yang lebih utama daripada perkara wajib Wudhu sebelum masuknya waktu hukumnya sunnah.

Pada umumnya, perkara wajib tentunya lebih afdhal atau utama daripada perkara sunnah. Sebab perkara wajib merupakan perintah yang sifatnya tegas, sedang perkara sunnah tidak demikian.

Perkara sunnah boleh atau baik dilakukan, dan boleh juga untuk ditinggalkan. Lain halnya dengan perkara wajib, yang memang menuntut untuk dikerjakan.

Bahkan dalam Qawaid Fikih dicetuskan sebuah adagium bahwasanya perkara fardhu itu lebih utama daripada perkara sunnah, sebab perkara fardhu itu pahalanya melebihi dari ibadah sunnah dengan terpaut 70 derajat. (Jalaluddin Al-Suyuthi, Asybah wa al-nadzair https://al-maktaba.org/book/21719/142 145)

Karena di setiap kaedah ada pengecualiannya, maka ada beberapa sunnah yang justru lebih afdhal daripada perkara wajib.

Syekh Jalaluddin Al-Suyuthi menyebutkan ada 5 perkara, yaitu sebagai berikut:

1. Membebaskan hutang.

Yang demikian lebih utama, daripada menunggu debitur (pihak yang berhutang) melunasi hutangnya. Padahal hukum menunggu debitur membayar hutangnya adalah wajib, sedang membebaskannya adalah sunnah.

2. Mengucapkan salam.

Yang demikian adalah sunnah, sedang menjawabnya adalah wajib.  Namun yang utama adalah yang mengucapkan salam, meskipun hukumnya sunnah.

3. Shalat sunnah 1 kali lebih utama daripada salah satu shalat wajib (5 waktu), bagi orang yang meninggalkan salah satu darinya.

Ini merupakan pendapatnya Sulthan al-Ulama Izzuddin bin Abdus Salam, dan menurut Imam Al-Suyuthi tidak ada ulama yang menyanggah pendapat ini.

4. Azan.

Menurut tarjiha Imam Al-Nawawi, hukum azan adalah sunnah. Dan azan lebih utama dari pada menjadi Imam, yang mana hukumnya adalah Fardhu Kifayah atau Fardhu Ain.

5. Wudhu.

Yakni wudhu sebelum masuknya waktu hukumnya sunnah, sedang ketika sudah masuk waktu shalat, hukumnya wajib. Namun yang utama adalah wudhu sebelum masuknya waktu shalat. Pandangan ini dijelaskan oleh Imam Al-Qamuli dalam kitabnya yang berjudul Al-Jawahir.

Selain Imam al-Suyuthi, Imam al-Ramli al-Kabir dalam anotasinya terhadap asna al-mathalib karya Syaikhul Islam Zakariyya Al-Anshari, juga menyebutkan beberapa perkara sunnah yang lebih utama daripada perkara wajib. Beliau mengatakan:

 وَكُلُّ تَطَوُّعٍ كَانَ مُحَصِّلًا لِلْمَقْصُودِ مِنْ الْفَرْضِ بِوَصْفِ الزِّيَادَةِ كَانَ أَفْضَلَ مِنْ الْفَرْضِ كَالزُّهْدِ فِي الْحَلَالِ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ الزُّهْدِ فِي الْحَرَامِ وَهُوَ وَاجِبٌ.

Setiap perkara sunnah yang menghasilkan tujuan melakukan perkara wajib dengan porsi lebih, maka ia lebih afdhal daripada perkara wajib. Contohnya seperti zuhud dalam perkara halal, yang mana hukumnya adalah sunnah. Yang demikian lebih afdhal dari pada zuhud dalam perkara haram, yang mana zuhud darinya adalah perkara wajib. (Hasyiyah al-Ramli al-Kabir ala asna al-mathalib https://al-maktaba.org/book/11468/1191 juz 3 hal. 98)

Demikianlah penjelasan mengenai beberapa perkara yang sifatnya sunnah, namun lebih afdhal daripada perkara wajib. Wallahu a'lam bi al-shawab.

Ahmad Hidhir Adib
Ahmad Hidhir Adib / 63 Artikel

Asal dari Pasuruan. Sekarang menempuh studi program Double degree di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada program studi PAI dan Fikih Muqaran dan tinggal Wisma Ma’had Aly UIN Malang. 

Baca Juga

Pilihan Editor

Saksikan Video Menarik Berikut: