Kisah

Berawal dari Gojlokan, Kisah Syekh Zakariya Al-Anshari Dijuluki Syaikhul Islam

30 Sep 2021 01:04 WIB
545
.
Berawal dari Gojlokan, Kisah Syekh Zakariya Al-Anshari Dijuluki Syaikhul Islam Makam Syekh Zakariyya al-Anshari berada di dalam kompleks makam gurunya, Imam Syafi'i.

Siapa yang tak kenal dengan Syaikhul Islam yang satu ini, namanya selalu disebut-sebut di penjuru alam. Bahkan Syaikhona Al-Maghfurlah Mbah Maimoen Zubair berpesan, agar para santri selalu menelaah kitab-kitab beliau. Namun siapa sangka bahwa yang melecut perjuangan Syekh Zakariya al-Anshari untuk belajar itu adalah gojlokan. 

Diceritakan dalam kitab Kunuz as-sa'adah (hal. 412), ketika Zakariya al-Anshari masuk ke Masjid Al-azhar sembari memakai imamah (sorban yang dililitkan di kepala) yang besar, ada seseorang yang berkata dengan nada meremehkan, "Syaikhul Islam telah masuk."

Syahdan perkataan orang itu masuk ke hati Zakariya al-Anshari. Beliau sakit hati dengan perkataannya.

Dia bersumpah tidak akan keluar dari Masjid al-Azhar kecuali ia memang telah benar-benar dipanggil dengan Syaikhul Islam atau meninggal.

Beliau jadi bersemangat dan mengerahkan segala kemampuannya untuk mencari ilmu. Pada akhirnya beliau mendapatkan apa yang diinginkan. Sekarang beliau memang benar-benar dijuluki Syaikhul Islam, bahkan juga mendapuk sebagai Qadi al-Qudhot, Hakim Agung Mazhab Syafi’i di Mesir.

Baca juga: Kisah Imam Asy-Syafi'i dan Nabi Khidir

Maqolah Man jadda wajada itu memanglah benar 100%. Sesiapa yang mau berproses maka ia akan sukses. Kepakaran Syekh Zakariya al-Anshari masyhur. Beliau ahli dalam segala disiplin keilmuan (Polymax, Mutafannin).

Yang demikian itu dibuktikan dengan karya-karyanya yang berjibun. Beliau menulis di hampir semua disiplin ilmu keagamaan. Namun karya monumentalnya adalah Fath al-Jalil bi Bayan Khofiy Anwar at-Tanzil (Ilmu Tafsir, Syarah terhadap Tafsir Baidhawi), Tuhfatul Bari (Ilmu Hadis, Syarah terhadap Sahih Al-Bukhari), Asna al-Mathalib (Ilmu fikih, Syarah terhadap Roudh at-Thalib), Fath al-Baqi (Ilmu Hadis, Syarah terhadap Alfiyyah al-Iraqi), Hasyiyah ala Syarh Jam' al-Jawami' (Ilmu Ushul Fikih, syarah Jam'ul Jawami'), Syarah Ishaguji (Ilmu Mantiq), Ad-durar as-Saniyah (Ilmu Nahwu, Syarah Alfiyyah ibnu Malik) dan lain-lain.

Uniknya, Syekh Zakariya al-Anshari itu dua kali mensyarahi kitabnya sendiri. Beliau menulis kitab matan, lalu mengomentarinya. Menurut sependek pengetahuan penulis, beliau itu mempunyai dua karya yang demikian. Yaitu Tuhfah at-Thullab, beliau mensyarahinya sendiri dengan judul Fath al-Wahhab (Ilmu fikih) dan Lubb al-Ushul, beliau juga mensyarahinya sendiri dengan judul Ghayat al-Wushul (ilmu usul fikih) yang di kemudian hari syarah ini diberi hasyiyah oleh Al-usuli Mbah Kiai Sahal Mahfudz (Rais Aam PBNU Periode 1999-2014) dengan judul Thariqat Al-Wushul fi Syarh Ghayat al-Wushul.

Diceritakan juga menurut Syaikhina Al-Hafidz KH Bahauddin Nur Salim, bahwa yang membuat Syekh Zakariya al-Anshari alim adalah karena beliau terus melakukan mutolaah. Hendak ngaji mutolaah dan ketika hendak ngajar juga mutolaah. Sebab guru dan muridnya sama-sama alim, yaitu Hajarayn, Ibnu Hajar al-Asqalani (guru) dan Ibnu Hajar al-Haitami (murid).

Baca juga: Hubungan Imam Asy-Syafi’i dan Tiga Muridnya

Jika menurut Mbah Moen, syarat orang bisa dikatakan alim adalah punya guru alim dan murid alim, maka Syaikhul Islam Zakariya al-Anshari itu sudah memenuhi kriterianya.  Uniknya lagi, beliau bukan hanya hidup di antara Hajarayn, melainkan juga Jalalayn dan Kamalayn. Beliau berguru pada Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan beliau itu juga menjadi guru dari Jalaluddin As-Suyuthi. Kemudian beliau itu berguru pada Al-Kamal Ibnu Al-Himmam dan beliau itu menjadi guru dari Al-Kamal Ibnu As-Syarif.

Ahmad Hidhir Adib
Ahmad Hidhir Adib / 1 Artikel

Asal dari Pasuruan. Sekarang menempuh studi program Double degree di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada program studi PAI dan Fikih Muqaran dan tinggal Wisma Ma’had Aly UIN Malang. 

Baca Juga

Pilihan Editor

Saksikan Video Menarik Berikut: