Memasuki 10 malam terakhir bulan Ramadhan, umat Islam berlomba-lomba meningkatkan amal ibadah serta ketaatannya untuk menggapai malam Lailatul Qadar. Malam yang paling agung di antara seluruh malam sepanjang tahun. Satu malam yang bahkan lebih mulia dari ibadah 83 tahun.

Di antara amalan yang patut kita rutinkan selama hari-hari terakhir Ramadhan ini dan juga setelah berakhirnya Ramadhan nanti adalah ibadah-ibadah sederhana, yang begitu mudah dan ringan dikerjakan tapi besar nilainya di sisi Allah swt.

Nabi Muhammad saw. menjelaskan ada amalan-amalan yang sangat mulia nilainya sehingga dihitunglah pahalanya seperti salat semalaman suntuk. Di antaranya adalah: membaca 2 ayat terakhir dari surat al-Baqarah pada malam hari.

2 ayat terakhir surat al-Baqarah adalah ayat yang cukup masyhur dan sudah banyak dihapalkan oleh umat Islam. Yaitu dimulai dari آمن الرسول بما أنزل hingga akhir surat. Akan tetapi banyak di antara kita yang tidak mengetahui keagungannya.

Penutup surat al-Baqarah ini diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. di malam Mikraj, tatkala beliau diangkat oleh Allah swt. ke Sidratul Muntaha, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud dalam Sahih Muslim.

Sebagian ulama menjelaskan penutup surat al-Baqarah ini merupakan ayat yang istimewa, merupakan satu-satunya ayat yang diturunkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW tanpa melalui perantara Jibril.

Juga di antara kemuliaan dua ayat terakhir surat al-Baqarah ini, orang yang membaca penutup surat al-Baqarah tersebut pada malam hari akan mendapatkan pahala seperti pahala qiyam lail (salat malam).

Dalam hadits, Rasulullah saw. bersabda:

من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه

“Orang yang membaca 2 ayat terakhir dari surat al-Baqarah pada satu malam, maka itu akan mencukupkannya. (HR. Bukhari-Muslim)

Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan makna “mencukupkan” dalam hadits di atas. Sebagian mengatakan bahwa maksudnya adalah mencukupkannya dari qiyam lail. Sebagian mengatakan melindunginya dari gangguan setan. Sebagian lagi mengatakan melindunginya dari penyakit. Adapun pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, 2 ayat tersebut akan mencukupkannya dari qiyam lail. Sebagaimana yang dijelaskan dalam riwayat lain:

من قرأ خاتمة البقرة أجزأت عنه قيام ليلة

“Orang yang membaca penutup surat al-Baqarah, ayat itu akan mencukupkannya dari qiyam satu malam.

Tentu saja jika diiringi dengan mengerjakan salat malam itu sendiri maka lebih baik dan lebih afdal. Kedua ayat tersebut juga boleh dibaca sebelum tidur. Wallahu ta’ala a’la wa a’lam.