Buku

Tanwirul Qari’, Nadhom Tajwid dan Integrasinya dengan Kearifan Lokal

10 Dec 2020 03:09 WIB
15686
.
Tanwirul Qari’, Nadhom Tajwid dan Integrasinya dengan Kearifan Lokal

Kyai Mundzir Nadzir merupakan salah satu ulama Nusantara yang sering menulis dengan menggunakan aksara Pegon.

Beliau adalah putra pertama dari KH. Muhammad Nadzir Kertosono Nganjuk, dan merupakan kakak kandung dari Kyai Ilham Nadzir, salah satu Masyayikh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri.

Di antara karya-karya yang ditulis oleh Kyai Mundzir Nadzir adalah:

(1) Qawa’idul I’lal, salah satu mahakarya beliau di bidang Ilmu I’lal yang merupakan subdisiplin Ilmu Sharaf.

(2) Tanwirul Qari’ fi Tajwidi Kalamil Bari’, sebuah kitab Nadhom yang menjelaskan tentang Ilmu Tajwid dan Qiraat.

(3) Fafirru Ilallah, kitab yang membahas tentang tanda-tanda akhir zaman.

(4) Lubabul Hadits.

(5) An-Nuqthah.

(6) Cerita Syekh Subakir dan lain-lain.

Selain Qawaidul I’lal, karya Kyai Mundzir yang juga terkenal adalah Tanwirul Qari’ fi Tajwid Kalamil Bari, sebuah kitab pegangan pembelajaran Ilmu Tajwid dan Qiraat.

Kitab ini disusun dalam bentuk nadhom pegon berbahasa Jawa, digubah dengan menggunakan Bahar Rajaz. Dilengkapi dengan tabel-tabel dan mindmap sehingga mudah dipahami oleh pelajar pemula.

Baca juga: Kitab Pasolatan Sunda Pegon Karya KH. Ahmad Abdul Hamid Kendal

Tanwirul Qari’ dan berbagai kitab nadhom pegon lain yang ditulis oleh para ulama Nusantara adalah muntaj tsaqafi atau produk budaya indigenous khas Islam Nusantara, hasil akulturasi antara budaya Arab dengan budaya Nusantara, khususnya Jawa.

Kitab Tanwirul Qari’ menarik untuk dikaji, karena Kyai Mundzir Nadzir berupaya untuk mengintegrasikan Ilmu Tajwid dengan nilai-nilai kearifan lokal khas Islam Nusantara dalam bingkai bait-bait Nadhom.

Materi inti yang dibahas di dalam kitab ini adalah Ilmu Tajwid, tetapi sering diiring-sisipi dengan nilai-nilai adiluhung Islam Nusantara. Sehingga, Tajwid dan tata nilai serta akhlak ketimuran diramu dalam satu guratan tinta.

Beberapa nilai yang diintegrasikan oleh Kyai Mundzir Nadzir di dalam Nadhom Tanwirul Qari’ antara lain: 

Pertama: Nilai Pelestarian Bahasa dan Budaya Lokal

Meskipun Islam muncul di Arab dan Al-Qur’an serta Al-Hadits ditulis dengan menggunakan bahasa Arab, Kyai Mundzir memilih untuk menuliskan karya-karyanya dengan menggunakan Nadhom Pegon agar mudah dipahami secara substansi.

Dan walaupun Nadhom ditulis dengan aksara Pegon, jika isinya bermanfaat dan penuh arti, tentu akan mudah dipahami dan selanjutnya harus diamalkan.

Nilai pelestarian budaya lokal ini tersurat dalam bait keempat dalam susunan Nadhom Bab Sinahu Al-Qur’an Al-Karim (Belajar Al-Qur’an Al-Karim) .

سِيْنَاهُوْ "اَلْقُرْآنُ الْكَرِيْمْ"

ڠَاجِيْ قُرْآنْ وَاجِبْ ڠَادٓڤْ مَارِيْڠْ ڮُوْرُوْ # نْدِيْ تَجْوِيْدَيْ كَڠْ بٓنٓرْ كُوْدُوْ دِيْ تِيْرُوْ

ڠَاجِيْ قُرْآنْ كُوْدُوْ كَنْطِيْ ڠَڠْڮَوْ تَجْوِيْدْ # لَمُوْنْ اَوْرَا مَاڠْكَا وَچَنْ مَوْرَاتْ مَارِيْتْ

ڠَاجِيْ قُرْآنْ جَارَيْ عَمَلْ كَڠْ أُوْتَامَا # تَاڤِيْ مَلَاهْ دَادِيْ بَلاَءْ دَادِيْ ڮٓرْمَا

مُوْلَا نَجَانْ نَظَمْ جَاوَانْ تَاڤِيْ كَاتِيْ # وَاجِبْ سِيْرَا عَمَلْنَا سَأْوُوْسَيْ ڠٓرْتِيْ

بِيْسُوْءْ قُرْآنْ رُوْنْتَاڠْ-رُوْنْتُوْڠْ دَادِيْ صَابَتْ # دَالَهْ إِيْرَا لُوْمِيْنْتُوْ أَوَيْهْ شَفَاعَتْ

Ngaji Qur’an harus hadap pada Guru # yang Tajwidnya benar yang harus ditiru

Ngaji Qur’an, Tajwid harus digunakan # Jika tidak, bacaannya berantakan

Ngaji Qur’an katanya amal utama # Tapi malah jadi laknat dan bencana

Meski Nadhom Jawa tapi penuh arti # Wajib diamalkan setelah mengerti

Kelak Qur’an mengiring jadi sahabat # Bagi engkau kan slalu beri syafaat

Baca juga: Kitab “Campaka Mulia” dan Awal Mula Sejarah Percetakan Kitab-Kitab Sunda Pegon

Kedua: Nilai Penghargaan yang Tinggi terhadap Ilmu dan Etika

Kyai Mundzir Nadzir memberikan contoh bahwa intan berlian itu mahal harganya. Akan tetapi ilmu, akhlak dan tatakrama nilainya jauh lebih mahal daripada intan berlian. Nilai ini  tercermin dalam tiga bait yang masuk dalam pembahasan Idgham berikut ini:

إِدْغَامْ مِثْلَيْنْ صَغِيْرْ هَوْ غُنَّهَيْ تٓرَاڠْ # (دُرٌّ غَلَا)، هَوْ إِيْنْتٓنْ رٓڮَانَيْ لَارَاڠْ

بَالِيْكْ لُوِيْهْ أَجِيْ مَانَيْهْ رُوْڤَا عِلْمُ # كُوْلَا نُوُوْنْ دٓمٓنَا مُوْلْيَائْكَيْ تَامُوْ

Idgham Mitslain Shaghir jelas Ghunnahnya # Durrun Ghala, berlian mahal harganya

Tapi jauh lebih mahal itu ilmu # Tatakrama permisi mulyakan tamu   

Ketiga: Nilai Penghargaan atas Perbedaan Pendapat

Hal itu tercermin dalam pembahasan Idgham Kabir, salah satu kajian dalam Ilmu Tajwid dan Qiraat yang mengandung banyak ragam pendapat.

يَيْنْ كَڠْ أَوَّلْ إِيْكُوْ أُوْرِيْڤْ أُوْڮَا وٓنَاڠْ # دَيْنْ إِدْغَامْنَا أَرَانْ كَبِيْرْ أَجَا مَمَاڠْ

كَايَا لَفَظْ (حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ) # مَچَانَيْ )حَيْثْ ثَّقِفْتُمُوْهُمْ( مِيْمْ قَيْسْ مُ

ڤٓڠَيْنْ ڠٓرْتِيْ سِيْرَا كُوْدُوْ اَوْرَا وٓڮَاهْ # تٓلَاتَيْنْ سِيْنَاهُوْ قِرَاءَةْ سَبْعَةْ

بَيْسُوْكْ بَكَالْ نَوْمْڤَا جَنْجِيْ سَكِيْڠْ اَللهْ # سِيْرَا سٓلَامَةْ سٓبَبْ مٓرْكَوْلَيْهْ إِجَازَةْ

Yang pertama hidup boleh diidghamkan # Namanya Idgham Kabir, ragu hilangkan

Contoh ayat (حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ) # Idgham Kabir jadi (حَيْثْ ثَّقِفْتُمُوْهُمْ)

Ingin tahu, harus tak malas tak lelah # Rajinlah belajar Qiraat Sab’ah

Kelak menerima janji dari Allah # Selamat sebab mendapatkan ijazah   

Selain dalam pembahasan Idgham Kabir, Kyai Mundzir juga mengintegrasikan nilai menghargai perbedaan pendapat pada pembahasan Tafkhim-Tarqiq atau tebal-tipisnya Hukum Ra’.

أَڠِيْڠْ رَائَيْ فِرْقٍ كُوْدُوْ سِيْرَا ڮَالِيْهْ # كَانْدٓلْ تِيْڤِيْسْ كَابَيْهْ سِيْرَا وٓنَاڠْ مِيْلِيْهْ

مٓرْڮَا أُوْنْتَاڠْ-أُوْنْتُوْڠَيْ أَهْلِ قِرَاءَةْ # أَهْلِ تَجْوِيْدْ بٓرْبَنْتَهْ كَايَا اَدْفَوْكَةْ

مُوْلَا چٓكَاءْ چُوْكُوْڤْ كَانْدٓلْ تِيْڤِيْسْ وٓنَاڠْ # كَابَيْهْ بٓنٓرْ تَنْڤَا كَالَاهْ تَنْڤَا مٓنَاڠْ

Tapi Ra’ فِرْقٍ  harus diperhatikan # Tebal tipis boleh menjadi pilihan

Sebab beruntungnya yang Ahli Qiraat # Ahli Tajwid berdebat bagai advokat

Maka dicukupkan tebal tipis mubah # Semua benar tiada menang dan kalah

Baca juga: Zain Al-Wadud Syarah Nazham Al-Maqshud Karya Santri Sarang yang Kuliah di Al-Azhar

Keempat:  Nilai-Nilai Perdamaian, Kerukunan dan Persaudaraan

Nilai ini tersurat dalam bait-bait Nadhom Bab “Idgham Dal, Dzal, Ta’ Ta’nits Mati”.

Saat menguraikan contoh Idgham huruf Dzal ke dalam huruf Zha’ dalam lafadz “إِذْ ظَلَمُوْا (Ketika mereka berbuat zhalim), Kyai Mundzir Nadzir menyisipkan bait-bait yang berisi nilai kerukunan dan persaudaraan antar sesama.

Beliau mengingatkan tentang kisah Qabil-Habil, juga tentang filosofi persaudaraan antar jari (telunjuk, kelingking, tengah, manis, jempol) yang dahulu berlaku di sebagian kebudayaan masyarakat Jawa.  

 (قُلْ رَّبِّ احْكُمْ) (بَلْ رَّفَعَهُ) سَأْ بَنْجُوْرَيْ # (إِذْ ظَّلَمُوْا) سِيْڠْ ڮُوْيُوْڤْ كَارَوْ دُوْلُوْرَيْ

دٓمٓنْ تُوْكَارْ ڤَادُوْ مُوْنْدَاءْ دَادِيْ تَيْوَاسْ # ڮٓتُوْنْ بُوْرِيْ إِيْلِيْڠَا ۑَڠْ دَوْڠَيْڠْ لَاوَاسْ

قَابِلْ هَابِلْ سِيْ قَابِلْ أَجَا دِيْ تِيْرُوْ # بُوْمِيْ بُوْنْدَاسْ مَانُوْكْ ڮَاڮَاءْ دَادِيْ ڮُوْرُوْ

تُوْدِيْڠْ ڤٓرِيْنْتَاهْ طِيْءْ جِيْ تُوْڠْڮُوْلْ ڤَاتَيْنَانَا # دٓرِيْجِيْ مَانِيْسْ مٓڠِيْڠْ جٓمْڤَوْلَانْ مْبٓنٓرْنَا

(قل ربّ احكم), (بل رفعه), seterusnya # (إذ ظلموا), yang rukun dengan saudara

Suka bertengkar akibatnya binasa # Sesal belakang ingatlah crita lama

Qabil-Habil, Qabil janganlah ditiru # Bumi rusak burung gagak jadi guru

Tlunjuk printah klingking bunuh jari tengah # Jari manis larang ibu coba pisah   

Kelima: Nilai Kepercayaan Diri, Keberanian dan Ketegasan

Nilai-nilai tersebut diintegrasikan dengan pembahasan mengenai Qalqalah, sebuah sifat huruf yang memantulkan suara keras.

Karakter Qalqalah ini dibanding-ibaratkan oleh Kyai Mundzir seperti bola atau senjata yang dilempar kepada musuh. Dalam menghadapi musuh, tentu seseorang harus mampu untuk bersikap percaya diri, berani, tegas, fokus, tidak plin-plan, tidak ragu-ragu, keras, kencang dan tepat sasaran.

  إِڠْكَڠْ اَرَانْ قَلْقَلَةْ إِيْكُوْ سُوَارَا # ڠَاڮَيْتْ ڠَنْتِيْ مْبٓنْدَالْ مْبَالِيْكْ تَنْڤَا دُوْرَا

اَنَا دُنْيَا ۑَڠْ جَوْنْتَوْنِيْ كُوْدُوْ وٓرُوْهْ # كَايَا بَلْ كَڠْ دَيْنْ سَاوَاتْنَا مَارِيْڠْ مُوْسُوْهْ

كَالَاڠْ كَابُوْتْ مُوْسُوْهْ تَارُوْڠْ ڤٓرَاڠْ تَنْدِيْڠْ # بَلْ مٓلَايَاڠْ تَنْڤَا مِيْلِيْهْ كَانَنْ كِيْرِيْڠْ

Yang disebut Qalqalah itu suara # Mengagetkan hingga mantul ragu sirna

Di dunia kuberi contoh ketahui # Bak bola dilempar ke yang dimusuhi

Musuh kalang kabut tarung perang tanding # Bolanya melayang tanpa pilih banding

 Selain dalam Sifat Qalqalah, nilai kepercayaan diri dan ketegasan juga dapat ditemukan dalam pembahasan mengenai sifat Tafkhim.

تَفْخِيْمْ إِيْكُوْ ڠَانْدٓلَاكَيْ إِڠْ سُوَارَا # مَاچَانَيْ سِيْڠْ لَاڮَاءْ اَجاَ كَايَا لَارَا

Tafkhim itu suaranya ditebalkan # Baca tegas jangan bagai pesakitan

Keenam: Nilai Ramah kepada Sesama

Nilai ini diintegrasikan oleh Kyai Mundzir saat menjelaskan tentang karakter sifat Tarqiq atau tipisnya Huruf Lam. Karakter Lam yang dibaca tipis itu ringan untuk diucapkan.

Begitu pun seharusnya seseorang dalam bergaul dengan sesama, harus ringan dalam menebar senyum, ringan dalam membantu sesama, ringan dalam bersikap ramah kepada semua.

حُرُوْفْ لَامْ إِڠْ تِيْڠْكَاهْ مُطْلَقْ تَنْڤَا كِيْطِيْرْ # كَبٓيْهْ تِيْڤِيْسْ أُوْلَةْ وَجَهْمُوْ سِيْڠْ أَجِيْرْ

سُوْمَيْهْ كَايَا كَنْجٓڠْ نَبِيْ (لَهْ) چَوْنْتَوْنَيْ # (لُ لَ لِ بَلْ) وَوْڠْ أَڤِيْكْ ڮٓدَيْ چَوْبَانَيْ

Huruf Lam secara mutlak tidak kencang # Semua tipis maka wajahmu yang riang

Murah senyum bagai Nabi (لَهْ) contohnya # (لُ لَ لِ بَلْ) orang baik besar coba

Kitab Tanwirul Qari’ fi Tajwidi Kalamil Bari’ ini selesai ditulis oleh Kyai Mundzir Nadzir di Kota Yogyakarta pada Hari Ahad 26 Muharram 1360 Hijriyah bertepatan dengan 23 Februari 1941 Masehi. Kitab ini ditashihkan kepada para ulama ahli Tajwid dan Qiraat, di antaranya kepada Kyai Kholil Sholeh Kediri.

Kepada Muallif Kitab Tanwirul Qari’ fi Tajwidi Kalamil Bari’ Kyai Mundzir Nadzir, al-Fatihah.

Fitri
08 December 2021
Yg lengkap dong
Della Selviana putri
04 January 2022
Biar cepat bisa

Baca Juga

Pilihan Editor

Saksikan Video Menarik Berikut: