Artikel

Tahapan belajar fikih Syafi'i ala Syeikh Abdul Aziz Asyahawi

18 Jun 2022 08:42 WIB
288
.
Tahapan belajar fikih Syafi'i ala Syeikh Abdul Aziz Asyahawi Ulama al-Azhar Syekh Abdul Aziz Syahawi di depan masjid Imam Abdullah Syarqawi..

Maulana al-Alim al-Allamah al-Faqih Syeikh Abdul Aziz Syahawi Asy-Syafi'i al-Azhari—semoga Allah selalu menjaganya—adalah salah satu ulama kharismatik yang dikenal dengan kepribadiannya yang sangat agung, alim, tawadhu dan ayom terhadap murid-muridnya.

Syeikh Abdul Aziz Syahawi pernah menulis di atas secarik kertas untuk al-Faqir tentang metodenya dalam mengarungi ilmu fikih Syafi'i di bawah naungan sang paman, yaitu Syeikh Abdul Hamid Asy-Syahawi dan juga beberapa murid senior sang paman.

Metode ini tidaklah baku, dan setiap ulama mempunyai metode khas dalam menapaki keilmuanya, khususnya fikih.

Sebelum penyertaan kitab-kitab yang beliau rekomendasikan, terlebih saya cantumkan cara khas beliau dalam belajar, yaitu pemaduan antara hafalan dan pemahaman.

1. Hafalan

Dalam beberapa tulisan sebelumnya sudah saya paparkan metode hafalan beliau dengan rinci beserta doa untuk menguatkan hafalan. Adapun dalam urgensi menghafal beliau dan para ulama pernah dawuh:

من حفظ المتون حاز الفنون

“Barang siapa yang menghafal matan, maka ia memperoleh banyak cabang ilmu.”

Dan beliau juga dawuh menukil dari Rahbiyah :

فَاحْفَظْ فَكُلُّ حَافِظٍ إِمَامُ

“Maka menghafallah, sebab mereka yang hafal akan menjadi seorang Imam.”

2. Pemahaman

Memahami terlebih dahulu matan yang ringkas sebelum menaiki tangga selanjutnya. Karena dalam matan yang mukhtasor (ringkas atau padat) menyimpan banyak rahasia ilmu dan barokah sang penulis.

Beliau pernah dawuh:

إن فهم سطر واحد من المتون أحسن من فهم عشرة أسطر من الشرح

“Sesungguhnya pemahaman terhadap satu baris dari matan ilmu, itu lebih baik daripada pemahaman sepuluh baris dari syarh matan tersebut.”

Tentu ini diperuntukkan bagi yang masih baru belajar. Adapun bagi yang sudah mutqin (mendalam) dalam ilmunya maka syarah dan hasyiyah lebih baik untuk mempertajam pandangan dan memperdalam pemahaman.

Dan dawuh beliau ini disarikan dari dua bait nadzam Hidayatul Azkiya'

طالع مرارا متنه قبل الشرو # ح فإنه أولى وأحسن موئلا

ولفهم سطر من متون أحسن # من عشر أسطر من شروح فاقبلا

Lalu beliau juga dawuh: “Jika kamu ikhlas dan mutqin Fathul Qarib, Iqna’ dan Tuhfatu Thullab insyaAllah, akan futuh dalam kitab-kitab besar lainya. Karena kitab-kitab ini adalah kuncinya.”

Di antara kitab yang beliau anjurkan, untuk memulainya sebagai pembuka:

1. Matan Sittin Mas'alah karya Syihabuddin Ahmad bin Muhammad al-Mishri atau yang dikenal dengan Az-Zahid al-Mishri (w. 819 H).

Matan ini sangat ringkas sebanyak tujuh halaman, sebagai pengganti Safinatun Naja di madrasah fikih Syafi'i Mesir.

Lalu untuk memperkuat pemahaman ditambah dengan membaca Syarah Imam Ramli (w. 957 H) terhadap Matan Sittin Mas'alah. Ada beberapa hasyiyah terhadap syarah ini, di antaranya Hasyiyah Syaikh Ahmad al-Mihi Asy-Syibini dan Hasyiyah Syeikh Ad-Dimyathi.

Beliau lebih memilih Hasyiyah Syeikh Mihi, seorang ulama yang mastur dari desa Syibin dekat Thanta Mesir.

2. Mukhtasar Abi Syuja' atau Matan Ghayah wa at Taqrib karya Imam Ahmad bin al-Husain al-Ashfahani (w. 500 H).

Dawuh beliau: dulu salah satu matan yang pertama aku hafal adalah matan Abi Syuja' ini. Matan ini sangat berkah, terbukti dengan banyaknya ulama yang menulis syarah terhadapnya dan banyaknya madrasah yang membacanya. Penulisnya adalah seorang yang alim nan abid dan pecinta Sayyiduna Rasulullah Saw.

3. Setelah Mukhtasar Abi Syuja' lanjut dengan memahami syarahnya yang sudah sangat terkenal yaitu Fathul Qarib al-Mujib karya Imam Ibnu Qasim al-Ghazzi (w. 918 H)

Dan ditambah dengan membaca kitab An-Nihayah karya Imam Waliyuddin al-Bashri asy-Syafi'i. Imbuhan beliau: dulu kitab ini aku baca waktu di jenjang setara (SMP) di Ma'had Qira'at al-Azhar. Juga ditambah dengan membaca kitab Kifayat al-Akhyar karya Imam Al-Hishni ad-Dimasyqi (w. 829 H).

Adapun hasyiyahnya memakai Hasyiyah Imam al-Bajuri ala Fathil Qarib karya Syeikh Ibrahim al-Bajuri (w. 1276 H). Dan saya juga dengar dari beliau bahwa beliau sangat suka dengan hasyiyah Syeikh Nawawi Banten terhadap Ibnu Qasim, sampai-sampai setengah hafal karena sering membacanya. Dalam banyak pendapat, Syeikh Nawawi Banten memang lebih condong mendukung pandangan fuqoha Mesir, bisa dijumpai dalam setiap karya beliau.

3. Al-Iqna' merupakan syarah atas Matan Abi Syuja' karya Imam al-Khatib Syirbini (w. 979 H). Dan dengan membaca Hasyiyah Al-Bijirmi karya Imam Sulaiman al-Bijirimi asy-Syafi'i (w. 1221 H)

4. Tahrir Tanqihul Lubab karya Imam Zakariya al-Anshari (w. 926 H) merupakan ringkasan dari Tanqihul Lubab karya Imam Iraqi dari al-Lubab karya Imam al-Mahamili (w. 415 H).

Kemudian membaca syarahnya yaitu Tuhfatu Thullab Syarah atas kitab Tahrir Tanqihul Lubab yang juga karya Imam Zakariya al-Anshari. Ada beberapa hasyiyah atas syarah itu, di antaranya Hasyiyah Syaikhul Azhar Asy-Syarqawi (w. 1226 H) dan Hasyiyah Syaikh Syaubari. Beliau lebih memilih Hasyiyah Asy-Syarqawi dalam penyertaannya dengan Tuhfatut Thullab.

Barulah setelah membaca kitab-kitab tersebut bisa untuk memasuki Manhajut Thullab karya Imam Zakariya al-Anshari.

5. Manhajut Thullab karya Imam Zakariya al-Anshari dibarengi dengan syarahnya yaitu Fathul Wahhab.

Terdapat beberapa hasyiyah terhadap Fathul Wahhab, di antaranya Hasyiyah al-Jamal, atau Hasyiyah al-Bijirimi, juga Hasyiyah as-Syaubari. Adapun di sini beliau lebih memilih dua Hasyiyah, yaitu Bijirimi atau al-Jamal. Dan imbuhan beliau ,"Setiap karya ulama mempunyai kelebihan masing-masing yang saling menyempurnakan satu dengan yang lainnya."

Matan dan nazham fikih Syafi'i yang perlu dihafal

Terkait hafalan matan dan nadzam beliau sangat menganjurkan untuk menghafal Mukhtasar Abi Syuja', Matan Tahrir dan Manhaj atau Minhaj Iimam Nawawi.

Dan hafalan beliau dalam nadzam fikih di antaranya :

1. Nihayatu Tadrib karya Imam Imrithi 1220 bait.

Nadzam ini bisa dihafal setelah Matan Abi Syuja'. Dan bisa memilih antara Zubad atau Nihayatut Tadrib.

2. Zubad karya Imam Ibnu Raslan.

3. Al-Bahjah al-Wardiyah karya Imam Ibnu al-Wardi 5290 bait. Sebagai pungkasan untuk mengikat maklumat yang telah didapat, dan beliau sudah hafal ketiganya saat masih berusia belia.

Metode ini saya tulis berangkat dari pertanyaan beberapa teman tentang tahapan Syaikhina dalam belajar fikih. Mmetode ini adalah metode khusus dari Maulana Syeikh Abdul Aziz Syahawi dalam mempelajari fikih dan madrasah Syahawiyyah secara umum. Setiap madrasah mempunyai ciri khas masing-masing. Semoga Allah selalu menjaga guru mulia Syeikh Abdul Aziz Syahawi al-Husaini. Dan semoga kita selalu mendapatkan keberkahannya dan mencapai apa yang telah beliau berhasil lakukan. Amin.

Ade Rizal Kuncoro
Ade Rizal Kuncoro / 10 Artikel

Dari Madiun Jawa Timur. Alumni PP Hamalatul Qur'an Jogoroto Jombang. Sekarang menjadi mahasiswa Universitas al-Azhar Fakultas Ushuluddin Jurusan Hadits.

Baca Juga

Pilihan Editor

Saksikan Video Menarik Berikut: